Közművelődési munkatárs álláspályázat

Közművelődési munkatárs álláspályázat

közművelődési munkatárs

közművelődési munkatárs állás

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.02.23. 00:00

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 52699
Intézményi iktatószám: D/94/2024.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

DUNASZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

közművelődési munkatárs

munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

 • A település közösségi, kulturális programjainak szervezése, lebonyolítása a lakosság valamennyi korosztályának igényeit figyelembe véve.
 • Önkormányzati rendezvények tervezése, szervezése és lebonyolítása.
 • Közreműködés rendezvények támogatása kapcsán pályázatok benyújtásában,
  elszámolásában.
 • Együttműködés a Nemzeti Művelődési Intézettel, helyi szervezetekkel, intézményekkel.
 • Közösségi színtérben a közművelődési feladatok ellátása.
 • Az önkormányzat helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendeletében foglaltak érvényre juttatása munkakörét érintően.

Betöltendő állás szakmacsoportja: kultúra
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Dunaszentgyörgy

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 3 hónapos próbaidő kikötésével. A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

Pályázat benyújtásának módja: személyesen a Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén (7135 Dunaszentgyörgy, Rákóczi utca 90. Titkárság) vagy phivdsztgy@tolna.net  email címen lehet Kirnyákné Balogh Mária polgármester asszony részére vagy postai úton erre a címre: Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata (7135 Dunaszentgyörgy, Rákóczi utca 90. )

Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
– Büntetlen előélet
– Cselekvőképesség
– Magyar állampolgárság
– Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:
– érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés
felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma
– középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség,
Egyéb végzettség, érettségi

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
– felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
Járművezetői engedély kategória: B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:
– szakirányú végzettség
– felsőfokú végzettség

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
– A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
– Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
– Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
– Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
– végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.02.23. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: Dunaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselőtestülete bírálja el a pályázatokat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.03.08. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: https://dunaszentgyorgy.hu/,
Dunaszentgyörgy Község Önkormányzatának Facebook oldala

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.03.11.

Intézményvezető Álláspályázat

Intézményvezető Álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat

DUNASZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Intézményvezető

munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör

(ellátandó feladatok):

Az óvoda és mini bölcsőde szakszerű és törvényes működtetése; takarékos gazdálkodás; munkáltatói jogok gyakorlása; döntés az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más személy vagy szerv hatáskörébe. Az óvoda és mini bölcsőde tevékenységének tervezése, szervezése, vezetése, irányítása és ellenőrzése a hatályos jogszabályoknak megfelelően. Az intézmény teljeskörű szakmai vezetése, törvényes működésének biztosítása a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján és az intézmény alapító okirata szerint. Intézményvezetői feladatkör és az intézményben óvodapedagógusi feladatok ellátása.

A pályázat részleteit az alábbi gombra kattintva találja a KÖZSZOLGÁLLÁS Portálon: 

pályázat pénzügyi ügyintézői munkakör betöltésére

pályázat pénzügyi ügyintézői munkakör betöltésére

Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Tolna megye, 7135 Dunaszentgyörgy, Rákóczi utca 90.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
A 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 19. pontja szerinti pénzügyi és számviteli feladatkör.

Ellátandó feladatok:
könyvelés (ASP program segítségével), számlázás, kontírozás, pénztárkezelés, nyilvántartások vezetése, számfejtés, utalási feladatok ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Pénzügy, számvitel

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • középfokú képesítés, pénzügy, számvitel
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Felsőfokú képesítés, pénzügyi, számviteli területen.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • önéletrajz (45/2012. (III.20.) korm. rendelet 1. melléklete szerint)
 • erkölcsi bizonyítvány
 • iskolai végzettséget és szakmai képesítést igazoló okiratok másolata
 • nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről, személyes adatok kezeléséhez, valamint a pályázatba való betekintéshez való hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt:

dr. Nagy Attila 06 75 536 113 

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton:
  A pályázatnak a Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7135 Dunaszentgyörgy, Rákóczi utca 90.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: D/418/2022 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.
 • Elektronikus úton:
  Farnekné Csicsó Adrienn részére a phivdsztgy@tolna.net e-mail címen keresztül
 • Személyesen:
  Farnekné Csicsó Adrienn, Tolna megye, 7135 Dunaszentgyörgy, Rákóczi utca 90.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat kiírója a pályázattal kapcsolatban szóbeli meghallgatást tarthat, fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 25.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
https://dunaszentgyorgy.hu/ – 2022. október 13.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://dunaszentgyorgy.hu/ honlapon szerezhet.

 

Pályázati kiírás

Töltse le a pénzügyi ügyintézői pályázati kiírást nyomtatható, PDF változatban. 

Megszakítás