„Külterületi helyi közút fejlesztés Dunaszentgyörgyön”

„Külterületi helyi közút fejlesztés Dunaszentgyörgyön”

„Külterületi helyi közút fejlesztés Dunaszentgyörgyön” című,
3307221615 számú projekthez kapcsolódó tájékoztató

Kedvezményezett neve: Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata
Kedvezményezett címe: 7135 Dunaszentgyörgy Rákóczi utca 90.
Projekt címe: Külterületi helyi közút fejlesztés Dunaszentgyörgyön
Projekt azonosítója: 3307221615
A projekt kezdése: 2022.02.01.
A projekt tervezett befejezése: 2023.12.31.
Szerződött támogatás összege: 199 879 104 Ft
Támogatás mértéke: 95 %

A „Külterületi helyi közút fejlesztés Dunaszentgyörgyön” című projekt a Vidékfejlesztési Program Irányító
Hatósága, mint Támogató által 2021.05.28 napján meghirdetett, Külterületi helyi közutak fejlesztése
című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázati konstrukció keretében valósulhat meg.
Az elnyert támogatás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése
társfinanszírozásban biztosítja. A sikeres pályázás révén a Dunaszentgyörgy Község
Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló, 042/1, 042/5, 056 hrsz.-en található külterületi helyi
közutak fejlesztése történik.

A projekt szakmai tartalma:
Az elnyert támogatás segítségével megvalósul a 042/1, 042/5, 056 helyrajzi számú ingatlanokon
található külterületi helyi közutakat fejlesztése. A projekt keretében a meglévő betonút 3 241 méter
hosszúságban felújításra kerülne. Illetve a 0+300-4+029 km szelvények közötti szakaszon a meglévő
jobb oldali minimál szelvényű szikkasztó földárok rekonstrukciója is megtörténik.

A projekt további szakmai tartalma: projektelőkészítés, projektmenedzsment, építési-kivitelezési
munkák, közbeszerzési szakértői feladatok, műszaki ellenőrzés, az épülethasználók képzése, a
kötelező nyilvánosságbiztosítás.
A VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázati konstrukció keretében elnyert támogatás révén Dunaszentgyörgy
község épített és természeti környezeti állapota javul, és a megfelelő állapotú közúti infrastruktúra
közvetlenül járul hozzá a vidéki térségekben élők életminőségének javításához, az alapvető
szolgáltatások elérhetőbbé tételéhez, illetve megteremtéséhez, a földrajzi mobilitáshoz, mindezen
keresztül pedig a teleülés gazdaságának fellendítéséhez.

Kérjük a lakosság türelmes, segítő közreműködését a kivitelezési munkák megvalósítása folyamán!

Bursa Hungarica pályázatok

Bursa Hungarica pályázatok

Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi pályázati fordulójához. A pályázati kiírások letölthetők innen, illetve minden információ elérhető a Bursa Hungarica – Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (gov.hu) weboldalon is.

Megszakítás