„Külterületi helyi közút fejlesztés Dunaszentgyörgyön”

„Külterületi helyi közút fejlesztés Dunaszentgyörgyön”

„Külterületi helyi közút fejlesztés Dunaszentgyörgyön” című,
3307221615 számú projekthez kapcsolódó tájékoztató

Kedvezményezett neve: Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata
Kedvezményezett címe: 7135 Dunaszentgyörgy Rákóczi utca 90.
Projekt címe: Külterületi helyi közút fejlesztés Dunaszentgyörgyön
Projekt azonosítója: 3307221615
A projekt kezdése: 2022.02.01.
A projekt tervezett befejezése: 2023.12.31.
Szerződött támogatás összege: 199 879 104 Ft
Támogatás mértéke: 95 %

A „Külterületi helyi közút fejlesztés Dunaszentgyörgyön” című projekt a Vidékfejlesztési Program Irányító
Hatósága, mint Támogató által 2021.05.28 napján meghirdetett, Külterületi helyi közutak fejlesztése
című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázati konstrukció keretében valósulhat meg.
Az elnyert támogatás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése
társfinanszírozásban biztosítja. A sikeres pályázás révén a Dunaszentgyörgy Község
Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló, 042/1, 042/5, 056 hrsz.-en található külterületi helyi
közutak fejlesztése történik.

A projekt szakmai tartalma:
Az elnyert támogatás segítségével megvalósul a 042/1, 042/5, 056 helyrajzi számú ingatlanokon
található külterületi helyi közutakat fejlesztése. A projekt keretében a meglévő betonút 3 241 méter
hosszúságban felújításra kerülne. Illetve a 0+300-4+029 km szelvények közötti szakaszon a meglévő
jobb oldali minimál szelvényű szikkasztó földárok rekonstrukciója is megtörténik.

A projekt további szakmai tartalma: projektelőkészítés, projektmenedzsment, építési-kivitelezési
munkák, közbeszerzési szakértői feladatok, műszaki ellenőrzés, az épülethasználók képzése, a
kötelező nyilvánosságbiztosítás.
A VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázati konstrukció keretében elnyert támogatás révén Dunaszentgyörgy
község épített és természeti környezeti állapota javul, és a megfelelő állapotú közúti infrastruktúra
közvetlenül járul hozzá a vidéki térségekben élők életminőségének javításához, az alapvető
szolgáltatások elérhetőbbé tételéhez, illetve megteremtéséhez, a földrajzi mobilitáshoz, mindezen
keresztül pedig a teleülés gazdaságának fellendítéséhez.

Kérjük a lakosság türelmes, segítő közreműködését a kivitelezési munkák megvalósítása folyamán!

Befejeződött a Csodakert Óvoda felújítása

Befejeződött a Csodakert Óvoda felújítása

várdomb utcai óvoda

Kirnyákné Balogh Mária polgármester asszony örömmel értesíti a dunaszentgyörgyi lakosságot, hogy községünkben egy újabb közintézmény felújítása fejeződött be.

 

A Csodakert Óvoda épületének felújítása hazai forrásból finanszírozott, 100% intenzitású pályázati támogatásból, azaz a Magyar Falu Program 2021- Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2021 című, MFP-ÖTIK/2021 kódszámú pályázati konstrukcióra benyújtott eredményes pályázata révén valósulhatott meg.

Az elnyert pályázati támogatásból a Csodakert Óvoda és Mini Bölcsőde Várdomb utcai Óvoda épülete került külső és belső felújításra, épületenergetikai korszerűsítésre. Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata a támogatási igénylésével azt a célt tűzte ki, hogy a településen a köznevelés megfelelő színvonalú legyen, és a dunaszentgyörgyi kisgyermekek részére megfelelő környezetet biztosítson a testi, lelki, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez.

Kívánjuk, hogy ez az újabb beruházás is a dunaszentgyörgyi családok, gyermekek örömét szolgálja!

Köszönjük a Magyar Állam támogatását!

A projekt címe: A dunaszentgyörgyi Csodakert Óvoda felújítása
A projekt azonosítója: 3285096762
Az elnyert, vissza nem térítendő támogatás összege 30 908 657 Ft
A támogatás intenzitása: 100%

 

Közterületi játszótér fejlesztése Dunaszentgyörgyön

Közterületi játszótér fejlesztése Dunaszentgyörgyön

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata örömmel értesíti a lakosságot, hogy újabb fejlesztés valósulhatott meg a településen, megújult a falu játszótere.

A korszerűsítés a Magyar Falu Program 2021-ben Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése – 2021 című, MFP-OJKJF/2021 kódszámú pályázati konstrukcióra benyújtott eredményes pályázata révén történhetett. Azaz a fejlesztés hazai forrásból finanszírozott, 100% intenzitású pályázati támogatásból valósulhatott meg. Az elnyert pályázati forrásból új, a mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt kielégítő különböző típusú udvari játékok kerültek beszerzésre és telepítésre.

A támogatás segítségével 1 darab új dupla tornyos, csúszdás vár, 1 darab új 4 személyes rugós lóhere, 1darab új hatszögletű mászóka, és esővédő a mászókához, 1 darab új 4 személyes rugós libikóka, és egy új dombcsúszda várja a kisgyermeket a megújult játszótéren. Kívánjuk, hogy ez az újabb beruházás is a dunaszentgyörgyi családok, gyermekek örömét szolgálja!

Köszönjük a Magyar Állam támogatását!

A projekt címe: Közterületi játszótér fejlesztése Dunaszentgyörgyön
A projekt azonosítója: 3282087774
Az elnyert, vissza nem térítendő támogatás összege 4 977 730 Ft
A támogatás intenzitása: 100%

Magyar Falu Program

Elektromos teherszállító beszerzése Dunaszentgyörgyön

Elektromos teherszállító beszerzése Dunaszentgyörgyön

A Magyar Falu Program 2021-ben meghirdetett Kommunális eszköz beszerzése – 2021 című,
MFP-KOEB/2021 kódszámú pályázati konstrukcióra benyújtott sikeres pályázata révén egy
újabb beruházást valósíthatott meg Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata.
Az elnyert támogatásból a dunaszentgyörgyi belterületi közterületek rendezettségének
biztosításához, karbantartásához egy elektromos, billenőplatós teherszállítót szerzett be az
Önkormányzat. A gépjármű alkalmas a közterületen, illetve annak karbantartása során
keletkezett zöldhulladék, nyesedék elszállítására, a közterületek fenntartásához,
karbantartásához anyagok szállítására, de a jármű alkalmas a téli időszakban a síkosság
mentesítésre használatos anyag településen belüli elosztására is.
A hazai forrásból finanszírozott, 100% intenzitású pályázati támogatásból valósulhatott meg a
fejlesztés.
Köszönjük a Magyar Állam támogatását!

A projekt címe: Elektromos teherszállító beszerzése Dunaszentgyörgyön
A projekt azonosítója: 3287772633
Az elnyert, vissza nem térítendő támogatás összege 11 847 230 Ft
A támogatás intenzitása: 100%

ASP projekt

ASP projekt

Projekt tartalmának bemutatása: A Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata, Németkér Község Önkormányzata, és Gerjen Község Önkormányzatának közös hivatala. A projekt keretében a hivatalok közigazgatási ügyintézéséhez szükséges informatikai eszközállománya megújul, – számítógépek, monitorok, kártyaolvasók stb. – kerülnek beszerzésre. Az ASP rendszerhez szükséges átállás érdekében működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítására (iratkezelési szabályzat felülvizsgálata, elkészítése, informatikai biztonsági szabályzat felülvizsgálata, elkészítése), az önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítására, valamint a hivatali dolgozók oktatására is sor kerül. Az elnyert támogatás lehetővé teszi elektronikus ügyintézés (e-közigazgatás) bevezetését is, így biztosítva az ügyfelek hatékony és magas szintű kiszolgálását.

A szerződött támogatás összege: 7.000.000,- Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.06.30.

A projektazonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00894

A projekt az Európai Szociális Alap és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában valósul meg

Széchenyi 2020

Széchenyi 2020

“Háziorvosi rendelő felújítása Dunaszentgyörgyön” TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00027
kedvezményezett: Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata
támogatás összege: 20 398 888 Ft
támogatás mértéke: 100 %

Röviden a projekt tartalmáról:
Dunaszentgyörgyön helyben biztosított az egészségügyi alapellátás. Az egészségügyi alapellátás jelenleg 2 különálló épületben található. A gyermek háziorvosi és fogorvosi ellátás Béke tér 12. sz. alatt található épületben, míg a háziorvosi ellátás a Várdomb u. 30. sz alatt található. Ugyan ebben az épület emeleti szintjén a háziorvos számára rendelkezésre álló szolgálati lakás van. Ez az épület rendkívül rossz állapotban van, az Önkormányzat a működéshez szükséges karbantartási munkálatok elvégzését biztosította eddig. Azonban az energiahatékony működtetés és az egyenlő esélyű hozzáférés érdekében szükségessé vált felújítása.
Ezért is döntött úgy az Önkormányzat, hogy felújítja, korszerűsíti a háziorvosi ellátást biztosító épületet, belső felújítás során elvégzi a vizesblokkok megújítását, akadálymentesítés biztosításának infrastrukturális feltételeit.

A projekt célja:

egészségügyi alapellátás fejlesztése
korszerű háziorvosi rendelő kialakítása
egyenlő esélyű hozzáférhetőség biztosítása akadálymentesítés megvalósításával
Eredményei:

112, 7 nm-en megújuló háziorvosi rendelő
egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása az akadálymentesítési munkák elvégzése révén
új orvosi eszközök, felszerelések beszerzése
megújuló belső terek
Az egészségügyi alapellátás /háziorvosi rendelő fejlesztésének fontosságát az adja, hogy ez a szint képes leginkább elvégezni az alapvető szűrővizsgálatokat és egészségügyi állapotfelméréseket, ezáltal kiemelt szerepe van a prevencióban, a lakosság közvetlen lakóhelyén.

A fejlesztés célcsoportja Dunaszentgyörgy község lakossága, hisz a fejlesztés a felnőttek számára elérhető egészségügyi alapellátást érinti, melyben a közvetve és közvetetten település valamennyi lakosa érintett lehet.

A projekt keretében tervezett fejlesztés megvalósításával megtörténik Dunaszentgyörgy községben az egészségügyi alapellátások közül a legtöbb pácienst ellátó háziorvosi rendelő belső felújítása, energetikai korszerűsítése és felszereltségének minőségi javítása.

A fejlesztés során az alábbi támogatható tevékenységek valósulnak meg:

Egészségügyi alapellátás infrastruktúra fejlesztése, ezen belül a közfinanszírozott és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi rendelőnek, fogorvosi rendelőnek, védőnői tanácsadónak helyt adó épületek felújítása és átépítése és akadálymentesítés
Eszközbeszerzés: a működési engedélyben és az OEP finanszírozási szerződésben foglalt tevékenységek végzéséhez szükséges minőségi definitív ellátás biztosításához elengedhetetlen műszer, gép, informatikai és egyéb eszköz és berendezés beszerzése.

Megvalósítás tervezett ideje: 2017.07.01 – 2018.08.31.

Megszakítás