Szentgyörgyi Búcsú

Szentgyörgyi Búcsú

Szentgyörgyi búcsú

A Szentgyörgyi Búcsú

2023. április 23-án, vasárnap

kerül megrendezésre.

A helyszín változatlan:

a Széchenyi utca és az utca végén lévő füves terület.

Megkérjük azon szolgáltatókat (körhintások, céllövöldések) és kereskedőket, akik már a búcsú napja előtt érkeznek, hogy szíveskedjenek bejelentkezni a Polgármesteri Hivatalban!

(Cím: 7135. Dunaszentgyörgy, Rákóczi F. u. 90., telefon: 06/75536113)

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata

Általános iskolai beíratás

Általános iskolai beíratás

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2023/2024. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

• 2023. április 20. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között
• 2023. április 21. (péntek) 8.00-19.00 óra között

Tankötelessé váló, azaz 2017. augusztus 31-ig született gyermekét – amennyiben megfelel az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi feltételeknek – a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek

  • gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat
  • nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről (életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanuló a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében található ingatlant otthonául használja, és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel)
  • nyilatkozatot a törvényes képviseletről

Elektronikus jelentkezés lehetősége – 2023. április 5-től:
Online regisztrációs felület: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap
Előzetes regisztráció keretében a fenti weboldalon beküldheti a Szülő a gyermeke adatait az általános iskolába.

A felvételről az iskola igazgatója dönt, a felvétel elutasítása esetén a szülő, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37.§ (2)-(3) bekezdése alapján jogszabálysértésre, illetve érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be jogorvoslati kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül az iskola igazgatójának kell benyújtani.

Gerzsei Péter s.k.
tankerületi igazgató

Megszakítás