ASP projekt

ASP projekt

Projekt tartalmának bemutatása: A Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata, Németkér Község Önkormányzata, és Gerjen Község Önkormányzatának közös hivatala. A projekt keretében a hivatalok közigazgatási ügyintézéséhez szükséges informatikai eszközállománya megújul, – számítógépek, monitorok, kártyaolvasók stb. – kerülnek beszerzésre. Az ASP rendszerhez szükséges átállás érdekében működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítására (iratkezelési szabályzat felülvizsgálata, elkészítése, informatikai biztonsági szabályzat felülvizsgálata, elkészítése), az önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítására, valamint a hivatali dolgozók oktatására is sor kerül. Az elnyert támogatás lehetővé teszi elektronikus ügyintézés (e-közigazgatás) bevezetését is, így biztosítva az ügyfelek hatékony és magas szintű kiszolgálását.

A szerződött támogatás összege: 7.000.000,- Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.06.30.

A projektazonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00894

A projekt az Európai Szociális Alap és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában valósul meg

Széchenyi 2020

Széchenyi 2020

“Háziorvosi rendelő felújítása Dunaszentgyörgyön” TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00027
kedvezményezett: Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata
támogatás összege: 20 398 888 Ft
támogatás mértéke: 100 %

Röviden a projekt tartalmáról:
Dunaszentgyörgyön helyben biztosított az egészségügyi alapellátás. Az egészségügyi alapellátás jelenleg 2 különálló épületben található. A gyermek háziorvosi és fogorvosi ellátás Béke tér 12. sz. alatt található épületben, míg a háziorvosi ellátás a Várdomb u. 30. sz alatt található. Ugyan ebben az épület emeleti szintjén a háziorvos számára rendelkezésre álló szolgálati lakás van. Ez az épület rendkívül rossz állapotban van, az Önkormányzat a működéshez szükséges karbantartási munkálatok elvégzését biztosította eddig. Azonban az energiahatékony működtetés és az egyenlő esélyű hozzáférés érdekében szükségessé vált felújítása.
Ezért is döntött úgy az Önkormányzat, hogy felújítja, korszerűsíti a háziorvosi ellátást biztosító épületet, belső felújítás során elvégzi a vizesblokkok megújítását, akadálymentesítés biztosításának infrastrukturális feltételeit.

A projekt célja:

egészségügyi alapellátás fejlesztése
korszerű háziorvosi rendelő kialakítása
egyenlő esélyű hozzáférhetőség biztosítása akadálymentesítés megvalósításával
Eredményei:

112, 7 nm-en megújuló háziorvosi rendelő
egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása az akadálymentesítési munkák elvégzése révén
új orvosi eszközök, felszerelések beszerzése
megújuló belső terek
Az egészségügyi alapellátás /háziorvosi rendelő fejlesztésének fontosságát az adja, hogy ez a szint képes leginkább elvégezni az alapvető szűrővizsgálatokat és egészségügyi állapotfelméréseket, ezáltal kiemelt szerepe van a prevencióban, a lakosság közvetlen lakóhelyén.

A fejlesztés célcsoportja Dunaszentgyörgy község lakossága, hisz a fejlesztés a felnőttek számára elérhető egészségügyi alapellátást érinti, melyben a közvetve és közvetetten település valamennyi lakosa érintett lehet.

A projekt keretében tervezett fejlesztés megvalósításával megtörténik Dunaszentgyörgy községben az egészségügyi alapellátások közül a legtöbb pácienst ellátó háziorvosi rendelő belső felújítása, energetikai korszerűsítése és felszereltségének minőségi javítása.

A fejlesztés során az alábbi támogatható tevékenységek valósulnak meg:

Egészségügyi alapellátás infrastruktúra fejlesztése, ezen belül a közfinanszírozott és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi rendelőnek, fogorvosi rendelőnek, védőnői tanácsadónak helyt adó épületek felújítása és átépítése és akadálymentesítés
Eszközbeszerzés: a működési engedélyben és az OEP finanszírozási szerződésben foglalt tevékenységek végzéséhez szükséges minőségi definitív ellátás biztosításához elengedhetetlen műszer, gép, informatikai és egyéb eszköz és berendezés beszerzése.

Megvalósítás tervezett ideje: 2017.07.01 – 2018.08.31.

Megszakítás