Választási szervek

A Helyi Választási Iroda vezetője: dr. Nagy Attila

Hivatali helyiségének címe: 7135 Dunaszentgyörgy, Rákóczi u. 90. 

Telefonszáma: +36 75 536 113

Elektronikus levélcíme: 

A választási ninformációs szolgálatának elérhetősége:

Választási bizottság

Tagjai:

Elérhetőségeik: 

Ülések várható időpontjai és részletes napirendje:

Ülések jegyzőkönyve:

Határozatok: 

Megszakítás