Köztisztasági feladatok

A község köztisztasági feladatait az Önkormányzat brigádja, valamint a közfoglalkoztatás keretében az önkormányzatnál dolgozó személyek látják el. Közterületek kézi és gépi takarítása, hóeltakarítás, síkosságmentesítés, parkfenntartási feladatok, közterületi hulladékgyűjtők ürítése és karbantartása, stb.

Ivóvíz-, szennyvízelvezetés

Dunaszentgyörgy község közigazgatási területén az ivóvíz-, illetve szennyvízelvezetési szolgáltatást a Mezőföldvíz Kft. végzi. 7030 Paks, Kölesdi út 46.

Szilárd hulladékkezelés

Aközség közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás körében a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezés céljára történő rendszeres összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására jogosult hulladékkezelő az „Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Társulás” Rövidített neve: Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás

Temetkezés

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat a Gyertyaláng Temetkezés Kft.-vel kötött a köztemető üzemeltetésére szerződést. Teljes körű temetkezési szolgáltatás, ügyintézés.

Áram- és Gázszolgáltatás

E.ON HUNGÁRIA ZRT. 

E-on dél-dunántúli régió

Hibabejelentés:+36 80 205 020

Megszakítás