Bursa Hungarica tájékoztató

Bursa Hungarica tájékoztató

Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy az idei évben is kiírásra került a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat a 2023/2024. tanév II. félévére és a 2024/2025. tanév I. félévére vonatkozóan.
A pályázati kiírás Általános Szerződési Feltételeiben szabott határidőnek megfelelően a település képviselő-testülete elbírálta a benyújtott pályázatokat.
Az Önkormányzathoz benyújtott „A” típusú (már felvett diákok számára, 10 hónapra, azaz két egymást követő tanulmányi félévre adható támogatást célzó) és „B” típusú pályázatok összesített adatai az alábbi táblázatban olvashatók.

 

Pályázat típusa

 

„A” típusú (már felvett diákok számára)

„B” típusú (felsőoktatási tanulmányaikat kezdeni szándékozó diákok számára)

Beérkezett pályázatok száma

4

0

Támogatást nyert pályázatok száma

4

0

Támogatás havi összege

10.000 Forint

A pályázatok bírálati anyaga megküldésre került az Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőhöz.

Dunaszentgyörgy, 2023. november 30.

Kirnyákné Balogh Mária
polgármester

MÉZESKALÁCSSÜTŐ VERSENY

MÉZESKALÁCSSÜTŐ VERSENY

Mézeskalácssütő verseny

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Mézeskalácssütő versenyre hívjuk az alkotni vágyókat!

Jelentkezési feltétel:

  • dunaszentgyörgyi állandó lakhely

Pályamű típusa:

  • mézeskalács kompozíció
  • hagyományos, díszített mézeskalács figura (minimum 10 db)
Pályázati kategória:
  • egyéni 1 (18 év alatti személy),
  • egyéni 2 (18 év feletti személy),
  • családi 1 (18 év alatti gyermek és szülő/nagyszülő közös pályaműve)
  • családi 2 (18 év feletti családtagok közös pályaműve)

A pályaműveket és a jelentkezési lapotokat – mellékletekkel – (zárt borítékban, a jelige, típus és kategória megjelölésével) kérjük az alábbi helyre és időpontban eljuttatni:
Faluház (Kossuth L. u. 1.),

2023. december 7., csütörtök, 16-18 óráig

A zsűrizés helye és időpontja:

Faluház, 2023. december 7., csütörtök, 18.30-19.30 óráig

Megjegyzés: A pályázati felhíváshoz jelentkezési lap tartozik, mely a dunaszentgyorgy.hu oldalról letölthető.

A pályázat eredményhirdetésére 2023. december 17-én (15 órától) az Adventi koszorú ünnepi műsor alkalmával kerül sor a faluházban.

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő Testületének
Együttműködési Bizottsága
Információkérés a 06/203558163-as telefonszámon lehetséges.

TEHETSÉGES IFJÚSÁG Pályázat

TEHETSÉGES IFJÚSÁG Pályázat

Tehetséges ifjúság pályázat

„…a tehetségben éppen az a szép, hogy él,
hogy kiszámíthatatlan, meglepő.
Hogy utólag úgy evidens, akár egy kör,
de előre mégis tökéletesen megjósolhatatlan.”
(Konfuciusz)

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata elismerésben részesíti azokat a fiatalokat, akik a 2023. évben sport, kulturális, műszaki, szakmai, valamint informatikai tevékenységükkel kiemelkedő eredményt értek el a 2023. január 1 – 2023. december 1. közötti időszakban.

Jelentkezési feltétel:

Dunaszentgyörgyi állandó lakhely

Felső korhatár: a kiírás évében végzett 12. évfolyam

A pályázati jelentkezési laphoz csatolandó mellékletek:
  • a pályázó, illetve a 18 év alatti pályázók esetén a törvényes képviselő lakcímkártyája lakcímet igazoló oldalának másolata
  • a pályázó által elért eredmény(eke)t igazoló oklevél/ek másolata
A pályázatok benyújtásának határideje:

2023. december 6., szerda, 16 óra

A pályázatokat zárt borítékban kérjük eljuttatni a Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő Testületének Együttműködési Bizottságnak címezve!
(Polgármesteri Hivatal, 7135. Dunaszentgyörgy, Rákóczi F. u. 90.)

Megjegyzés:
A pályázati felhíváshoz jelentkezési lap tartozik, mely a dunaszentgyorgy.hu oldalról letölthető.

Kulturális tevékenység alatt értendő: a zenei, a művészeti, illetve mind a humán, mind a reáltantárgyi körbe sorolt területek.

A pályázat eredményhirdetésére 2023. december 17-én (15 órától) az Adventi koszorú ünnepi műsor alkalmával kerül sor a faluházban.

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő Testületének
Együttműködési Bizottsága
Információkérés a 06/203558163-as telefonszámon lehetséges.

Megszakítás