Települési ügysegéd ügyfélfogadása

Települési ügysegéd ügyfélfogadása

A Tolna Megyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatala tájékoztatása alapján értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a települési ügysegéd ügyfélfogadása a következőképpen alakul:

2023. április 17. hétfő 9:00 – 10:30
2023. május 8. hétfő 9:00 – 10:30
2023. június 12. hétfő 9:00 – 10:30
2023. július 10. hétfő 9:00 – 10:30
2023. szeptember 11. hétfő 9:00 – 10:30
2023. október 9. hétfő 9:00 – 10:30
2023. november 13. hétfő 9:00 – 10:30
2023. december 11. hétfő 9:00 – 10:30

 

Tájékoztató többgenerációs lakások kedvezményéhez

Tájékoztató többgenerációs lakások kedvezményéhez

Tisztelt Lakosok!

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII.21.) Kormányrendelet 2022. szeptember 10. napjától hatályos módosítása révén a többgenerációs, együtt élő családok kedvezményesen vehetik igénybe a többlet gázfogyasztást, amennyiben az ingatlanban egy mérőóra van felszerelve, de az adott ingatlanon több lakás rendeltetési egység található.

A kedvezmény igénybevételéhez az adott ingatlan rendeltetési egységeinek számáról kérelemre a jegyző hatósági bizonyítványt állít ki, amely hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújt be az egyetemes szolgáltató részére.

A hatósági bizonyítvány kiállításának feltételei az alábbiak:
 1. A kérelmezett ingatlan társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül.
 2. A kérelmezett ingatlanban 2-4 lakás található.
  Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet 105. § (1) bekezdése alapján „A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé
  a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
  b) a főzést, mosogatást és az étkezést,
  c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
  d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).”
  Felhívjuk figyelmét, hogy önálló rendeltetési egységnek minősül az a meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadból vagy az épületen belüli közös közlekedőből nyíló önálló bejárata van.

A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére.
Ezért célszerű a hatósági bizonyítványt annak kérelmeznie, aki az egyetemes szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban áll. (akinek a nevére a földgáz számla szól!)

Felhívnánk azonban a figyelmet arra, hogy ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi. Továbbá ha ez az eljárás azzal az eredménnyel zárul, hogy a hatósági bizonyítványban foglaltnál kisebb számú, ténylegesen kialakult lakás rendeltetési egység található az ingatlanon belül, az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe a kedvezményes többletmennyiséget a bejelentett és a tényleges lakás rendeltetési egységek különbözete vonatkozásában. Ebben az esetben a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget a jogszabály szerinti versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.

Dunaszentgyörgy, 2022. 09. 13.
Dr. Nagy Attila
jegyző

A tájékoztató letöltése

Kérelem nyomtatvány letöltése

Adatkezelési tájékoztató letöltése

Ebösszeírás

Ebösszeírás

Tisztelt Lakosság!
Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata ebösszeírást végez.
Az adatszolgáltatáshoz szükséges adatlapot minden háztartáshoz eljuttatjuk, melyet kérünk – ebenként kitöltve – augusztus 31-ig visszaküldeni (személyesen, postai úton, e-mailben, vagy ügyfélkapun keresztül) az Önkormányzat részére.
Részletes tájékoztató a csatolt felhívásban illetve a kiküldött adatlapok hátoldalán olvasható.
Kérjük szíves együttműködésüket az összeírás zökkenőmentes lebonyolításában.

Távvezeték tervezett útkeresztezésének szabványosítása projekt megkezdésének bejelentése

Projektdokumentáció

Paks Atomerűmű- Kalocsa I-II. 132kV-os távvezeték tervezett útkeresztezésének szabványosítása.

Munka megkezdése: 2022. június 11.

Várható befejezése: 2022. december 31.

A munkavégzés kiterjed a Dunaszentgyörgy közigazgatási területéhez tartozó 0139/38 helyrajzi számú ingatlanra.

Bővebb információ kérhető Dr. Nagy Attila jegyzőtől.

Megszakítás