Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy az idei évben is kiírásra került a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat a 2023/2024. tanév II. félévére és a 2024/2025. tanév I. félévére vonatkozóan.
A pályázati kiírás Általános Szerződési Feltételeiben szabott határidőnek megfelelően a település képviselő-testülete elbírálta a benyújtott pályázatokat.
Az Önkormányzathoz benyújtott „A” típusú (már felvett diákok számára, 10 hónapra, azaz két egymást követő tanulmányi félévre adható támogatást célzó) és „B” típusú pályázatok összesített adatai az alábbi táblázatban olvashatók.

 

Pályázat típusa

 

„A” típusú (már felvett diákok számára)

„B” típusú (felsőoktatási tanulmányaikat kezdeni szándékozó diákok számára)

Beérkezett pályázatok száma

4

0

Támogatást nyert pályázatok száma

4

0

Támogatás havi összege

10.000 Forint

A pályázatok bírálati anyaga megküldésre került az Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőhöz.

Dunaszentgyörgy, 2023. november 30.

Kirnyákné Balogh Mária
polgármester

Megszakítás