Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Tolna megye, 7135 Dunaszentgyörgy, Rákóczi utca 90.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
A 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 19. pontja szerinti pénzügyi és számviteli feladatkör.

Ellátandó feladatok:
könyvelés (ASP program segítségével), számlázás, kontírozás, pénztárkezelés, nyilvántartások vezetése, számfejtés, utalási feladatok ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Pénzügy, számvitel

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • középfokú képesítés, pénzügy, számvitel
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Felsőfokú képesítés, pénzügyi, számviteli területen.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • önéletrajz (45/2012. (III.20.) korm. rendelet 1. melléklete szerint)
 • erkölcsi bizonyítvány
 • iskolai végzettséget és szakmai képesítést igazoló okiratok másolata
 • nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről, személyes adatok kezeléséhez, valamint a pályázatba való betekintéshez való hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt:

dr. Nagy Attila 06 75 536 113 

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton:
  A pályázatnak a Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7135 Dunaszentgyörgy, Rákóczi utca 90.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: D/418/2022 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.
 • Elektronikus úton:
  Farnekné Csicsó Adrienn részére a phivdsztgy@tolna.net e-mail címen keresztül
 • Személyesen:
  Farnekné Csicsó Adrienn, Tolna megye, 7135 Dunaszentgyörgy, Rákóczi utca 90.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat kiírója a pályázattal kapcsolatban szóbeli meghallgatást tarthat, fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 25.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
https://dunaszentgyorgy.hu/ – 2022. október 13.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://dunaszentgyorgy.hu/ honlapon szerezhet.

 

Pályázati kiírás

Töltse le a pénzügyi ügyintézői pályázati kiírást nyomtatható, PDF változatban. 

Megszakítás