közművelődési munkatárs

közművelődési munkatárs állás

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.02.23. 00:00

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 52699
Intézményi iktatószám: D/94/2024.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

DUNASZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

közművelődési munkatárs

munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

  • A település közösségi, kulturális programjainak szervezése, lebonyolítása a lakosság valamennyi korosztályának igényeit figyelembe véve.
  • Önkormányzati rendezvények tervezése, szervezése és lebonyolítása.
  • Közreműködés rendezvények támogatása kapcsán pályázatok benyújtásában,
    elszámolásában.
  • Együttműködés a Nemzeti Művelődési Intézettel, helyi szervezetekkel, intézményekkel.
  • Közösségi színtérben a közművelődési feladatok ellátása.
  • Az önkormányzat helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendeletében foglaltak érvényre juttatása munkakörét érintően.

Betöltendő állás szakmacsoportja: kultúra
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Dunaszentgyörgy

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 3 hónapos próbaidő kikötésével. A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

Pályázat benyújtásának módja: személyesen a Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén (7135 Dunaszentgyörgy, Rákóczi utca 90. Titkárság) vagy phivdsztgy@tolna.net  email címen lehet Kirnyákné Balogh Mária polgármester asszony részére vagy postai úton erre a címre: Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata (7135 Dunaszentgyörgy, Rákóczi utca 90. )

Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
– Büntetlen előélet
– Cselekvőképesség
– Magyar állampolgárság
– Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:
– érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés
felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma
– középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség,
Egyéb végzettség, érettségi

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
– felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
Járművezetői engedély kategória: B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:
– szakirányú végzettség
– felsőfokú végzettség

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
– A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
– Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
– Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
– Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
– végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.02.23. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: Dunaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselőtestülete bírálja el a pályázatokat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.03.08. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: https://dunaszentgyorgy.hu/,
Dunaszentgyörgy Község Önkormányzatának Facebook oldala

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.03.11.

Megszakítás