Brinyó e-tanösvény

Brinyó e-tanösvény

Dunaszentgyörgy "brinyó"

Nagy örömmel adjuk hírül, hogy elkészült a Brinyó E-tanösvény, melyről további részletes
információt a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság honlapján, az alábbi linken találhatnak
az érdeklődők.
A Dunaszentgyörgyi-láperdőben található tanösvény végigjárása során főként a különféle
vizes élőhelyeket, az azokhoz kötődő növény- és állatfajokat, az ember tájhasználatát, az
invazív fajok problémáját, a vízvisszatartás jelentőségét ismerhetjük meg.

Fotó: Sólya Veronika

Eboltás

Eboltás

eboltás

Értesítjük Dunaszentgyörgy község lakosságát, hogy

 • 2023. ÁPRILIS 24-ÉN (HÉTFŐN) 9 – 12 ÓRÁIG
 • 2023. ÁPRILIS 25-ÉN (KEDDEN) 14 – 16 ÓRÁIG

EBOLTÁS

lesz a Polgármesteri Hivatal udvarán.

A kutyák veszettség elleni védőoltása, valamint a féregtelenítés kötelező!

A veszettség elleni védőoltás díja eü. könyvvel nyilvántartott kutyánként: 7.000,- ft.
HÁZNÁL A KUTYAOLTÁS 9.000,- Ft
Új eü. könyv kiállítása kutyánként: 600,- Ft
Chip beültetése: 7.000,-ft

Féregtelenítéssel együtt

Általános iskolai beíratás

Általános iskolai beíratás

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2023/2024. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

• 2023. április 20. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között
• 2023. április 21. (péntek) 8.00-19.00 óra között

Tankötelessé váló, azaz 2017. augusztus 31-ig született gyermekét – amennyiben megfelel az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi feltételeknek – a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek

 • gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat
 • nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről (életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanuló a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében található ingatlant otthonául használja, és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel)
 • nyilatkozatot a törvényes képviseletről

Elektronikus jelentkezés lehetősége – 2023. április 5-től:
Online regisztrációs felület: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap
Előzetes regisztráció keretében a fenti weboldalon beküldheti a Szülő a gyermeke adatait az általános iskolába.

A felvételről az iskola igazgatója dönt, a felvétel elutasítása esetén a szülő, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37.§ (2)-(3) bekezdése alapján jogszabálysértésre, illetve érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be jogorvoslati kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül az iskola igazgatójának kell benyújtani.

Gerzsei Péter s.k.
tankerületi igazgató

Tájékoztatás a Bursa Hungarica pályázat eredményéről

Tájékoztatás a Bursa Hungarica pályázat eredményéről

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy az idei évben is kiírásra került a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat a 2022/2023. tanév II. félévére és a 2023/2024. tanév I. félévére vonatkozóan.
A pályázati kiírás Általános Szerződési Feltételeiben szabott határidőnek megfelelően a település képviselő-testülete elbírálta a benyújtott pályázatokat.
Az Önkormányzathoz benyújtott „A” típusú (már felvett diákok számára, 10 hónapra, azaz két egymást követő tanulmányi félévre adható támogatást célzó) és „B” típusú pályázatok összesített adatai az alábbi táblázatban olvashatók.

  Pályázat típusa
  „A” típusú (már felvett diákok számára) „B” típusú (felsőoktatási tanulmányaikat kezdeni szándékozó diákok számára)
Beérkezett pályázatok száma 3 0
Támogatást nyert pályázatok száma 3 0
Támogatás havi összege 10.000 Forint

A pályázatok bírálati anyaga megküldésre került az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz.
Dunaszentgyörgy, 2022. december 7.
Kirnyákné Balogh Mária
polgármester

SZÍVBŐL JÖVŐ PROGRAMOK 2022MÉZESKALÁCS

SZÍVBŐL JÖVŐ PROGRAMOK 2022
MÉZESKALÁCS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Mézeskalácssütő versenyre hívjuk az alkotni vágyókat!

Jelentkezési feltétel:

 • dunaszentgyörgyi állandó lakhely

Pályamű típusa:

 • mézeskalács kompozíció
 • hagyományos, díszített mézeskalács figura (minimum 10 db)

Pályázati kategória:

 • egyéni 1 (18 év alatti személy)
 • egyéni 2 (18 év feletti személy)
 • családi 1 (18 év alatti gyermek és szülő/nagyszülő közös pályaműve)
 • családi 2 (18 év feletti családtagok közös pályaműve)

A pályaműveket és a jelentkezési lapokat – mellékletekkel – zárt borítékban, a jelige, típus és kategória megjelölésével kérjük az alábbi helyre és időpontban eljuttatni:
Faluház (Kossuth L. u. 1.),
2022. december 8., csütörtök, 17-18 óráig

A zsűrizés helye és időpontja:

Faluház, 2022. december 8., csütörtök, 18.00-19.00 óráig

Megjegyzés: A pályázati felhíváshoz jelentkezési lap tartozik, mely a https://dunaszentgyorgy.hu oldalról letölthető.

A pályázat eredményhirdetése

2022. december 11-én 15 órától az Adventi koszorú ünnepi műsor alkalmával kerül sor a faluházban.

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő Testületének Együttműködési Bizottsága
Információ: +36203558163

SZÍVBŐL JÖVŐ PROGRAMOK 2022TEHETSÉGES IFJÚSÁG

SZÍVBŐL JÖVŐ PROGRAMOK 2022
TEHETSÉGES IFJÚSÁG

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

„…a tehetségben éppen az a szép, hogy él,
hogy kiszámíthatatlan, meglepő.
Hogy utólag úgy evidens, akár egy kör,
de előre mégis tökéletesen megjósolhatatlan.”
(Konfuciusz)

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata elismerésben részesíti azokat a fiatalokat, akik a 2022. évben sport, kulturális, műszaki, szakmai, valamint informatikai tevékenységükkel kiemelkedő eredményt értek el a 2022. január 1 – 2022. december 1. közötti időszakban.

Jelentkezési feltétel:

 • Dunaszentgyörgyi állandó lakhely
 • Felső korhatár: a kiírás évében végző 12. évfolyam

A pályázati jelentkezési laphoz csatolandó mellékletek:

 • a pályázó, illetve a 18 év alatti pályázók esetén a törvényes képviselő lakcímkártyája lakcímet igazoló oldalának másolata
 • a pályázó által elért eredmény(eke)t igazoló oklevél/ek másolata

A pályázatok benyújtásának határideje:

2022. december 6., kedd, 16 óra

A pályázatokat zárt borítékban kérjük eljuttatni a Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő Testületének Együttműködési Bizottságnak címezve.
(Polgármesteri Hivatal, 7135. Dunaszentgyörgy, Rákóczi F. u. 90.)

Megjegyzés:
A pályázati felhíváshoz jelentkezési lap tartozik, mely a https://dunaszentgyorgy.hu  oldalról letölthető.

Kulturális tevékenység alatt értendő: a zenei, a művészeti, illetve mind a humán, mind a reáltantárgyi körbe sorolt területek.

A pályázat eredményhirdetése

2022. december 11-én 15 órától az Adventi koszorú ünnepi műsor alkalmával kerül sor a faluházban.

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő Testületének Együttműködési Bizottsága
Információ: +36203558163

Megszakítás